Operation


Kliniken är utrustad med en operationssal med gasnarkos där vi främst utför mjukdelskirurgi, tex kastrering, juvertumörer, kejsarsnitt, livmoderinflammationer, urinsten mm


Kontakta oss på kontakt@smadjursvet.se om du vill ha mer information om oss eller våra tjänster.